Kraina Montessori

 

Otwórzmy dziecku świat…

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność edukacyjno-wychowawczą we wrześniu 2015 r. Zapewniamy miejsca dla dzieci zarówno pełnosprawnych jak i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku 2 – 6 lat. Naszym celem jest właściwe przygotowanie dzieci do pełnego udziału i funkcjonowania w grupie społecznej. Każde dziecko traktujemy indywidualnie w kwestii doboru metod pracy i programu terapeutycznego.

Dlatego też edukacja i wszechstronny rozwój dziecka w naszym przedszkolu opiera się na pedagogice Marii Montessori – jednym z najbardziej uznawanych na świecie systemów wychowawczych, którego istota sprowadza się do stwierdzenia, że każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się według indywidualnych planów rozwojowych. Wówczas jego nauka staje się samodzielna i efektywna.

Naszym wychowankom oferujemy:

  • Zajęcia w małych grupach integracyjnych mieszanych wiekowo
  • Zajęcia terapeutyczne dobrane do indywidualnych potrzeb dzieci
  • Zajęcia dodatkowe wybrane zgodnie z oczekiwaniami rodziców

Zapewniamy przyjazną, rodzinną atmosferę opartą na wzajemnej akceptacji, szacunku i bezpieczeństwie.

Posiłki:

Dziecko otrzymuje 3 posiłki dziennie oraz napoje przez cały dzień. Posiłki są dostosowane do zalecanej diety oraz w pełni przygotowywane przez firmę Cateringową:

Law Brothers Gastro
Piotr Korziński Rafał Wacewicz
spółka cywilna
http://kateleopold.pl


Przedszkole posiada wpis do Ewidnencji Szkół i Placówek Niepublicznych – numer 386.

Formularz rekrutacyjny
Klauzula informacyjna

Zapraszamy do nowo powstającej grupy integracyjnej oraz grupy terapeutycznej.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, są zwolnione z opłat ( tj. czesne, wyżywienie i wpisowe ).

Zapewniamy:

  • codzienną terapię indywidualną,
  • terapię logopedyczną,
  • zajęcia z psychologiem,
  • dogoterapię,
  • terapię Integracji sensorycznej,
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.