UWAGA UWAGA KONKURS

KONKURS EKOLOGICZNY PT.:

DRUGIE ŻYCIE BUTELKI

 

Konkurs rozpoczynamy dnia 01.02.2016r., natomiast ostateczny termin oddania prac przypada na dzień 19.02.2016r.

 

Głównym celem konkursu jest:
– kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci w wieku żłobkowym / przedszkolnym,
– uświadomienie korzyści z powtórnego zagospodarowania odpadów,
– rozwijanie umiejętności plastycznych i artystycznych dzieci,
– rozwijanie wyobraźni i fantazji dziecięcej,
– wspieranie działań i możliwości twórczych dzieci,
– promowanie twórczości dziecięcej.

 

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci z placówki.
2. Format pracy: dowolny (płaski lub przestrzenny).
3. Podpisane prace należy przynieść najpóźniej 19.02.2016r. (piątek) do naszej placówki.
4. Prace nie będą zwracane.
5. Prace oceni Komisja w skład której wchodzi Kadra placówki. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
6. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu umieścimy na tablicy ogłoszeń.

7. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się23.02.2016 r.