UWAGA KONKURS

KONKURS PLASTYCZNY PT.: 
„PALMA WIELKANOCNA”

Konkurs rozpoczynamy dnia 14.03.2016r., natomiast ostateczny termin oddania prac przypada na dzień 21.03.2016r.

Głównym celem konkursu jest:
– rozwijanie umiejętności plastycznych i artystycznych dzieci,
– rozwijanie wyobraźni i fantazji dziecięcej,
– wspieranie działań i możliwości twórczych dzieci,
– promowanie twórczości dziecięcej.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci z placówki.
2. Format pracy: dowolny (płaski lub przestrzenny).
3. Podpisane prace należy przynieść najpóźniej 21.03.2016r. (poniedziałek) do naszej placówki.
4. Prace nie będą zwracane.
5. Prace oceni Komisja w skład której wchodzi Kadra placówki. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
6. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu umieścimy na tablicy ogłoszeń.
7. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 24.03.2016 r.