Przedszkole
Bacieczki
O projekcie

Kraina Montessori Aldona Dunaj od 1 września 2018 r. rozpoczyna realizację projektu:

„Utworzenie Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola Kraina Montessori w Białymstoku”

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01 września 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Jego głównym celem jest utworzenie w Białymstoku nowych miejsc przedszkolnych dla 24 dzieci oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej, poprzez realizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów.

Placówka mieściła się będzie przy ul. Bacieczki 223 lok. U1, U2, U3, U4.

Przedszkole w ramach projektu skierowane jest do 3-4 latków oraz dzieci z niepełnosprawnościami, zamieszkujących Białystok.

Przedszkole oferowało będzie atrakcyjne zajęcia:
– zajęcia logopedyczne
– bajkoterapia
– terapia integracji sensorycznej
– zajęcia muzyczno-ruchowe

Przedszkole oferowało będzie również zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Dodatkowo dzieci zostaną objęte opieką psychologiczną.

Przedszkole rozpocznie działalność 01.01.2019 r.