Przedszkole
Bacieczki
Rekrutacja

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 05.11.2018. Zakończenie I edycji rekrutacji planowane jest na 30.11.2018  r.

Rodzice dzieci, zainteresowani oddaniem dziecka do placówki, proszeni są o zapoznanie się z warunkami udziału w projekcie określonymi w Regulaminie projektu.

Uczestnikiem projektu może zostać jedynie osoba spełniająca warunki:
– zamieszkanie na terenie woj. podlaskiego
– dziecko w wieku 3-4 letnim i / lub dziecko z niepełnosprawnością

W pierwszej kolejności do Projektu przyjmowane będą:
– dzieci z niepełnosprawnościami (kryterium weryfikowane będzie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność wydane przez zespół z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinia z poradni o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju) + 2 pkt.,
– dzieci, których rodzeństwo/a zostanie oddane do placówki Kraina Montessori + 1 pkt.

Na etapie rekrutacji, rodzice składają:
1) Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny
2) Orzeczenia i opinie wymagane do zweryfikowania niepełnosprawności dziecka (jeśli dotyczy)

Uzupełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny wraz z odpowiednim załącznikiem należy wysłać pocztą bądź złożyć osobiście na adres:
– Przedszkole Kraina Montessori, ul. Wiadukt 5, lok. H7,H8, 15-001 Białystok, pn.-pt. w godzinach 8.00-16.00.

Rodzice dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkola, zobligowani zostaną do podpisania:
– Deklaracji uczestnictwa w projekcie,
– Regulaminu projektu,
– Oświadczenia uczestnika projektu,
– Umowy.

Szczegółowe informacje uzyskać można:
Przedszkole Kraina Montessori, ul. Wiadukt 5, lok. H7,H8, 15-001 Białystok
Aldona Dunaj – tel. 723-508- 747

Do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

regulamin

Oświadczenie uczestnika

Deklaracja uczestnictwa