Category Archives: Aktualności

Kategoria do zamieszczania aktualności

Rekrutacja do żłobka w Kleosinie

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 25.09.2018. Zakończenie I edycji rekrutacji planowane jest do 05.10.2018  r.

Rodzice dzieci, zainteresowani oddaniem dziecka do placówki, proszeni są o zapoznanie się z warunkami udziału w projekcie określonymi w Regulaminie projektu.

Uczestnikiem projektu może zostać jedynie osoba spełniająca warunki:

– rodzic dziecka do lat 3, będący osobą bezrobotną, bierną zawodowo bądź przebywającą na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim, deklarujący chęć powrotu do pracy (rodzic będący osobą bezrobotną ma obowiązek podjąć zatrudnienie, rodzic przebywający na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim ma obowiązek powrócić do pracy, rodzic będący osobą bierną zawodowo ma obowiązek rozpocząć aktywne poszukiwanie pracy),

– rodzic zamieszkujący woj. podlaskie, gminę Juchnowiec Kościelny

 

Na etapie rekrutacji, rodzice składają:
1) Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny (wzór poniżej)
2) W zależności od statusu na rynku pracy:
– Zaświadczenie o pobycie na urlopie macierzyńskim/wychowawczym
– Zaświadczenie z Urzędu Pracy (dot. osób bezrobotnych)
– Oświadczenie o statusie osoby nieaktywnej zawodowo (dot. osób biernych zawodowo, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy)
– Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej (dot. osób bezrobotnych, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy)

 

Uzupełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny wraz z odpowiednim załącznikiem należy wysłać pocztą bądź złożyć osobiście na adres:
– Przedszkole Kraina Montessori, ul. Wiadukt 5, lok. H7,H8, 15-001 Białystok, pn.-pt. w godzinach 8.00-16.00.

Rodzice dzieci, które zostaną przyjęte do żłobka, zobligowani zostaną do podpisania:
– Deklaracji uczestnictwa w projekcie,
– Regulaminu projektu,
– Oświadczenia uczestnika projektu,
– Oświadczenia o zamiarze powrotu na rynek pracy
– Umowy.

Szczegółowe informacje uzyskać można:
Przedszkole Kraina Montessori, ul. Wiadukt 5, lok. H7,H8, 15-001 Białystok
Katarzyna Iwaniuk-Fabiszewska – tel. 506-166-401

Aldona Dunaj – tel. 723-508- 747

Do pobrania:

formularz zgłoszeniowy

Regulamin projektu

Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej

Oświadczenie o statusie osoby nieaktywnej zawodowo

Zaświadczenie o pobycie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Projekt „Na tropie żubra – mały program edukacji ekologicznej”

W ramach projektu „Na tropie żubra – mały program edukacji ekologicznej” powstała Mapa dobrych nawyków ekologicznych oraz relacja multimedialna z realizacji ekologicznych warsztatów. Materiały zostały opracowane przez dzieci, nauczycieli i rodziców oddziału przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym oraz Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego i Żłobka Kraina Montessori w Białymstoku. Projekt realizowany był w okresie 15/05/2016 do 30/06/2016.

Projekt „Na tropie żubra – mały program aktywnej edukacji ekologicznej” dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Patronem projektu jest Fundacja Larus.

UWAGA KONKURS

KONKURS PLASTYCZNY PT.: 
„PALMA WIELKANOCNA”

Konkurs rozpoczynamy dnia 14.03.2016r., natomiast ostateczny termin oddania prac przypada na dzień 21.03.2016r.

Głównym celem konkursu jest:
– rozwijanie umiejętności plastycznych i artystycznych dzieci,
– rozwijanie wyobraźni i fantazji dziecięcej,
– wspieranie działań i możliwości twórczych dzieci,
– promowanie twórczości dziecięcej.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci z placówki.
2. Format pracy: dowolny (płaski lub przestrzenny).
3. Podpisane prace należy przynieść najpóźniej 21.03.2016r. (poniedziałek) do naszej placówki.
4. Prace nie będą zwracane.
5. Prace oceni Komisja w skład której wchodzi Kadra placówki. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
6. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu umieścimy na tablicy ogłoszeń.
7. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 24.03.2016 r.