Klub Malucha
w Czarnej Białostockiej
O projekcie

Kraina Montessori Aldona Dunaj wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Szansa od 1 listopada 2016 r. rozpoczęła realizację projektu:

„Klub malucha Kraina Montessori” – nowe miejsca opieki dla dzieci z gminy Czarna Białostocka”

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01 listopada 2016 r. do 31 października 2018 r. Jego głównym celem jest umożliwienie powrotu na rynek pracy 30 bezrobotnym i biernym zawodowo oraz przebywającym na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich mieszkańców gminy Czarna Białostocka, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez stworzenie 15 nowych miejsc opieki w nowoutworzonym klubie dziecięcym. Placówka mieściła się będzie w Czarnej Białostockiej przy ul. Fabrycznej 14.

Uczestnikami projektu będzie 30 mieszkańców gminy Czarna Białostocka, pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem i urodzeniem dziecka (na urlopach macierzyńskich/wychowawczych) oraz pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne/bierne zawodowo).

Klub malucha oferował będzie:
– indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne
– zajęcia z elementami dogoterapii rozwijające umiejętności psychomotoryczne dziecka
– zajęcia umuzykalniające
– zajęcia wspierające rozwój psychomotoryczny
Dodatkowo dzieci zostaną objęte opieką psychologiczną.

Klub malucha rozpocznie działalność od 01.02.2017 r.

 

plakat-klub-malucha

 

Do pobrania:

  1. Regulamin organizacyjny klubu
  2. Statut klubu