Klub Malucha
w Czarnej Białostockiej
Rekrutacja

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 1 grudnia 2016. Zakończenie I edycji rekrutacji planowane jest do 15 stycznia 2017 r.

Rodzice dzieci, zainteresowani oddaniem dziecka do placówki, proszeni są o zapoznanie się z warunkami udziału w projekcie określonymi w Regulaminie projektu.

Na etapie rekrutacji, rodzice składają:
1) Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny (Zał. nr 1 do Regulaminu, wzór poniżej)
2) W zależności od statusu na rynku pracy:
– Zaświadczenie o pobycie na urlopie macierzyńskim/wychowawczym (Zał. nr 2 do Regulaminu)
– Zaświadczenie z Urzędu Pracy (Zał. nr 3 do Regulaminu , dot. osób zarejestrowanych jako bezrobotne)
– Oświadczenie o statusie osoby nieaktywnej zawodowo (Zał. nr 4 do Regulaminu, dot. osób biernych zawodowo, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy)

Uzupełniony i podpisany Formularz wraz z odpowiednim załącznikiem należy wysłać pocztą bądź złożyć osobiście na adres:
– Przedszkole Kraina Montessori, ul. Wiadukt 5, lok. H7,H8, 15-001 Białystok, pn.-pt. w godzinach 8.00-16.00.

Rodzice dzieci, które zostaną przyjęte do klubu malucha, zobligowani zostaną do podpisania:
– Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Regulaminu projektu, Oświadczenia uczestnika projektu i
– Umowy (wzory tych dokumentów do zapoznania poniżej).

Szczegółowe informacje uzyskać można:
Przedszkole Kraina Montessori, ul. Wiadukt 5, lok. H7,H8, 15-001 Białystok
Aldona Dunaj – tel. 723-508- 747

Do pobrania:

  1. Deklaracja udziału w projekcie
  2. Formularz rekrutacyjny
  3. Oświadczenie uczestnika projektu
  4. Oświadczenie osoby nieaktywnej zawodowo
  5. Regulamin projektu klub
  6. Wzór umowy uczestnictwa w projekcie
  7. Zaświadczenie osoby bezrobotne
  8. Zaświadczenie osoby zatrudnionej przebywającej na urlopach wychowawczych i macierzyńskich