Przedszkole
w Czarnej Białostockiej
O Projekcie

Kraina Montessori Aldona Dunaj wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Szansa od 1 listopada 2016 r. rozpoczęła realizację projektu:

„Utworzenie Niepublicznego Przedszkola Kraina Montessori w Czarnej Białostockiej”

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
Projekt realizowany będzie w okresie od 01 listopada 2016 r. do 28 lutego 2018 r. Jego głównym celem jest zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych w Czarnej Białostockiej oraz odniesienie poziomu edukacji przedszkolnej, poprzez utworzenie 20 nowych miejsc przedszkolnych w nowoutworzonej placówce w Czarnej Białostockiej. Placówka mieściła się będzie przy ul. Fabrycznej 14.

Przedszkole w ramach projektu skierowane jest do 3-4 latków oraz dzieci z niepełnosprawnościami, zamieszkujących gminę Czarna Białostocka.
Przedszkole oferowało będzie atrakcyjne zajęcia:
– logopedyczne
– dogoterapia
– bajkoterapia
– zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
– zajęcia muzyczno-ruchowe
– zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe u maluchów (m.in. język angielki, robotyka, zajęcia „Mały Naukowiec”). Dodatkowo dzieci zostaną objęte opieką psychologiczną.

Przedszkole rozpocznie działalność 01.03.2017 r.

 

plakat-przedszkole

Pliki do pobrania:

  1. Statut przedszkola w Czarnej Białostockiej