Przedszkole
w Czarnej Białostockiej
Rekrutacja

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 1 grudnia 2016. Zakończenie I edycji rekrutacji planowane jest do 15 lutego 2017 r.

Rodzice dzieci, zainteresowani oddaniem dziecka do placówki, proszeni są o zapoznanie się z warunkami udziału w projekcie określonymi w Regulaminie projektu.

Na etapie rekrutacji, rodzice składają wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1 do Regulaminu, wzór poniżej). Formularz należy wysłać pocztą bądź dostarczyć osobiście na adres:

– Przedszkole Kraina Montessori, ul. Wiadukt 5, lok. H7,H8, 15-001 Białystok, pn.-pt. w godzinach 8.00-16.00

Rodzice dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkola, zobligowani zostaną do podpisania: Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Regulaminu projektu, Oświadczenia uczestnika projektu i Umowy (wzory tych dokumentów do zapoznania poniżej).

Szczegółowe informacje uzyskać można:
Przedszkole Kraina Montessori, ul. Wiadukt 5, lok. H7,H8, 15-001 Białystok
Aldona Dunaj – tel. 723-508- 747

Do pobrania:

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Oświadczenie uczestnika projektu
  4. Regulamin projektu
  5. Wzór umowy uczestnictwa w projekcie