Przedszkole
w Czarnej Białostockiej
Projekt na zajęcia dodatkowe

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 03.09.2018 i zakończy 09.09.2018.
Rodzice zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach dodatkowych, proszeni są o zapoznanie
się z warunkami udziału w projekcie określonymi w Regulaminie projektu.
Uczestnikiem projektu może zostać jedynie osoba spełniająca warunki:

  • zamieszkanie na terenie woj. podlaskiego
  • uczęszczanie do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Kraina Montessori w Czarnej Białostockiej

Na etapie rekrutacji, rodzice składają:
Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny

Uzupełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny należy wysłać pocztą bądź złożyć osobiście
na adres:
– Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Kraina Montessori w Czarnej Białostockiej, ul.
Fabryczna 14, 16-020 Czarna Białostocka, pn.-pt. w godzinach 8.00-16.00.
Rodzice dzieci, które zostaną przyjęte do projektu, zobligowani zostaną do podpisania:
– Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Regulaminu projektu, Oświadczenia uczestnika
projektu.
W ramach projektu planowane są następujące zajęcia:

  1. zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
  2. zajęcia dodatkowe z dziecięcej matematyki
  3. zajęcia dodatkowe „Mały Odkrywca”
  4. zajęcia dodatkowe z robotyki
  5. zajęcia dodatkowe „Mały Informatyk”
  6. zajęcia szachowe

Szczegółowe informacje uzyskać można:
Przedszkole Kraina Montessori, ul. Wiadukt 5, lok. H7,H8, 15-001 Białystok
Aldona Dunaj – tel. 723-508- 747

Do pobrania: