Żłobek
Kleosin
Rekrutacja

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 25.09.2018. Zakończenie I edycji rekrutacji planowane jest do 05.10.2018  r.

Rodzice dzieci, zainteresowani oddaniem dziecka do placówki, proszeni są o zapoznanie się z warunkami udziału w projekcie określonymi w Regulaminie projektu.

Uczestnikiem projektu może zostać jedynie osoba spełniająca warunki:

– rodzic dziecka do lat 3, będący osobą bezrobotną, bierną zawodowo bądź przebywającą na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim, deklarujący chęć powrotu do pracy (rodzic będący osobą bezrobotną ma obowiązek podjąć zatrudnienie, rodzic przebywający na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim ma obowiązek powrócić do pracy, rodzic będący osobą bierną zawodowo ma obowiązek rozpocząć aktywne poszukiwanie pracy),

– rodzic zamieszkujący woj. podlaskie, gminę Juchnowiec Kościelny

 

Na etapie rekrutacji, rodzice składają:
1) Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny (wzór poniżej)
2) W zależności od statusu na rynku pracy:
– Zaświadczenie o pobycie na urlopie macierzyńskim/wychowawczym
– Zaświadczenie z Urzędu Pracy (dot. osób bezrobotnych)
– Oświadczenie o statusie osoby nieaktywnej zawodowo (dot. osób biernych zawodowo, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy)
– Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej (dot. osób bezrobotnych, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy)

 

Uzupełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny wraz z odpowiednim załącznikiem należy wysłać pocztą bądź złożyć osobiście na adres:
– Przedszkole Kraina Montessori, ul. Wiadukt 5, lok. H7,H8, 15-001 Białystok, pn.-pt. w godzinach 8.00-16.00.

Rodzice dzieci, które zostaną przyjęte do żłobka, zobligowani zostaną do podpisania:
– Deklaracji uczestnictwa w projekcie,
– Regulaminu projektu,
– Oświadczenia uczestnika projektu,
– Oświadczenia o zamiarze powrotu na rynek pracy
– Umowy.

Szczegółowe informacje uzyskać można:
Przedszkole Kraina Montessori, ul. Wiadukt 5, lok. H7,H8, 15-001 Białystok
Katarzyna Iwaniuk-Fabiszewska – tel. 506-166-401

Aldona Dunaj – tel. 723-508- 747

Do pobrania:

formularz zgłoszeniowy

Regulamin projektu

Zaświadczenie o pobycie na urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Oświadczenie o statusie osoby nieaktywnej zawodowo

Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej